wtorek, 26 września 2017 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Regulamin organizacyjny

Spółki zależne

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej


Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Kancelaria - tel.: (+48) 58 737 91 00
Fax: (+48) 58 737 94 85
E-mail: info@portgdansk.pl
www.portgdansk.pl


NIP: 583-24-61-866, REGON: 191478408, KRS: 0000040398
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: Bank BPH SA, nr 03 1060 0076 0000 3210 0021 8964

Wprowadził: Grzegorz Mierkiewicz, 20.12.2012
Drukuj www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry