poniedziałek, 21 października 2019 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Statut Spółki i Regulamin Organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej


Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Kancelaria - tel.: (+48) 58 737 91 00
Fax: (+48) 58 737 93 08
Skrytka ePUAP: /ZMPGSA/SkrytkaESP
E-mail: info@portgdansk.pl
www.portgdansk.plNIP: 583-24-61-866, REGON: 191478408, KRS: 0000040398
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: Bank PKO BP SA, nr 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Preuss
Data wytworzenia: 08.10.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 09.10.2019 r. 12:46
Drukuj www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry