Biuletyn Informacji Publicznej


Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Kancelaria - tel.: (+48) 58 737 91 00
Fax: (+48) 58 737 93 08
Skrytka ePUAP: /ZMPGSA/SkrytkaESP
E-mail: info@portgdansk.pl
www.portgdansk.pl


NIP: 583-24-61-866, REGON: 191478408, KRS: 0000040398
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: Bank PKO BP SA, nr 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857