• Paweł Adamowicz - Przewodniczący

  • Katarzyna Krzywda - Wiceprzewodnicząca

  • Przemysław Jan Marchlewicz - Sekretarz

  • Krzysztof Halagiera

  • Szczepan Lewna

  • Dariusz Łapiński

  • Anetta Mielcarska-Puzio

  • Marian Czesław Szajna