Rejest pracowników zwolnionych i zatrudnionych
tel. (+48) 58 737 95 20, Gdańsk, ul. Zamknięta 18

Rejestr pełnomocnictw i upoważnień
tel. (+48) 58 737 94 05, Gdańsk, ul. Zamknięta 18

Rejestr uchwał
tel. (+48) 58 737 94 05, ul. Zamknięta 18

Centralny Rejestr Umów zawieranych przez ZMPG SA
tel./fax (+48) 58 737 96 91, ul. Zamknięta 18

Archiwum Zakładowe
tel. (+48) 58 737 66 44, ul. Kpt.ż.w. Witolda Poinca 1

Archiwum Zakładowemu podlegają:
- Składnica dokumentacji technicznej - tel. (+48) 58 737 95 17, ul. Zamknięta 18,
- Składnica akt osobowych - tel. (+48) 58 737 95 20, ul. Zamknięta 18,
- Składnica dokumentacji księgowo-finansowej - tel. (+48) 58 737 95 80, ul. Zamknięta 18.