Akcjonariat Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA
na dzień 22.09.2017 r.

Skarb Państwa - 201 583 szt./ 95,46%
Gmina Gdańsk - 4 900 szt./ 2,32%
Osoby fizyczne - 4 680 szt./ 2,22%

Razem: 211 163 szt./ 100%