Struktura kapitału zakładowego Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA
na dzień 16.08.2018 r.

Skarb Państwa - 201 583 szt./ 95,50%
Gmina Gdańsk - 4 900 szt./ 2,32%
Osoby fizyczne - 4 604 szt./ 2,18%

Razem: 211 087 szt./ 100%