Akcjonariat Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA
na dzień 17.08.2016 r.

Skarb Państwa - 201 583 szt./ 95,38%
Gmina Gdańsk - 4 900 szt./ 2,32%
Osoby fizyczne - 4 863 szt./ 2,30%

Razem: 211 346 szt./ 100%