poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Statut Spółki i Regulamin Organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Archiwum

Szczegółowe informacje prezentowane są na łamach portalu www.portgdansk.pl:

Umowa ramowa na wykonywanie prac projektowych i doradztwa technicznego w zakresie bieżącej obsługi i sytuacji awaryjnych dotyczących infrastruktury hydrotechnicznej.
19.10.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 19.10.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 19.10.2018 r.

Doradztwo dla partnera publicznego w przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dla inwestycji pn. Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz z opracowaniem Studium Wykonalności dla ww. inwestycji w ramach prawa opcji.
16.10.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szudy
Data wytworzenia: 16.10.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 16.10.2018 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk".
05.10.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Sieradzka
Data wytworzenia: 05.10.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 05.10.2018 r.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja drugiej linii Nabrzeża Oliwskiego i Nabrzeża Ziółkowskiego w Porcie Gdańsk"
18.07.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Joanna Raczyńska
Data wytworzenia: 18.07.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 18.07.2018 r. 12:52

Umowa ramowa na wykonywanie, naprawy i rozbiórki ogrodzeń terenów portowych.
09.07.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Gniza
Data wytworzenia: 09.07.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 09.07.2018 r. 14:52

Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego magazynu portowego nr 4 na Nab. WOC II, nr inw. 104-00-0040-0.
09.07.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Wasiak
Data wytworzenia: 09.07.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 09.07.2018 r. 11:08

Dostawa komputerów osobistych i monitorów komputerowych dla ZMPG S.A. w Gdańsku.
26.06.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Sieradzka
Data wytworzenia: 26.06.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 26.06.2018 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej Poczty Morskiej zlokalizowanej przy Nabrzeżu Wiślanym w Porcie Gdańsk oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.
04.06.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Woda
Data wytworzenia: 04.06.2018 r.
Opublikował w BIP: Jakub Kłos
Data opublikowania: 04.06.2018 r.

Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk
02.06.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Sieradzka
Data wytworzenia: 02.06.2018 r.
Opublikował w BIP: Jakub Kłos
Data opublikowania: 02.06.2018 r.

Remont układu torów kolejowych w II linii Nab. Oliwskiego
02.05.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Wasiak
Data wytworzenia: 02.05.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 02.05.2018 r.

Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
06.12.2017 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Marta Piątek
Data wytworzenia: 06.12.2017 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 06.12.2017 r.


  www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry