wtorek, 7 kwietnia 2020 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa / Strona dla Akcjonariuszy

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Statut Spółki i Regulamin Organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Archiwum

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu SOPG Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje prezentowane są na łamach portalu www.portgdansk.pl:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla zasilania kotłowni należących do ZMPG S.A.
28.02.2020 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Barbara Stelmaszyk
Data wytworzenia: 28.02.2020 r.
Data opublikowania: 28.02.2020 r.

Usługa eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. NPR/FAT/2020/012.
05.02.2020 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 05.02.2020 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 05.02.2020 r.

Wykonanie projektu i robót związanych z budową kanalizacji teletechnicznej oraz ułożeniem kabli światłowodowych na Nabrzeżu Krakowskim.
05.02.2020 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Joanna Raczyńska
Data wytworzenia: 05.02.2020 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 05.02.2020 r. 12:39

Wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.
17.01.2020 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Joanna Raczyńska
Data wytworzenia: 17.01.2020 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 17.01.2020 r.

Umowa ramowa na wykonywanie utwardzeń powierzchni gruntu na działkach budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk.
04.11.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Marta Piątek
Data wytworzenia: 04.11.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 04.11.2019 r.

Umowa ramowa na wykonywanie robót drogowych na nawierzchniach dróg, chodników i placów zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk.
29.10.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Woda
Data wytworzenia: 29.10.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 29.10.2019 r. 12:43

Modernizacja oświetlenia terenów Portu Gdańsk.
07.10.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Michał Żarski
Data wytworzenia: 07.10.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 07.10.2019 r.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (ZMPG) ogłasza publiczny nieograniczony nr 1/NH/2019 na oddanie w najem nieruchomości gruntowej o powierzchni 79.341,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Kontenerowej.
18.06.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Rudzka
Data wytworzenia: 18.06.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 18.06.2019 r. 07:19


  www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry