niedziela, 23 lipca 2017 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Regulamin organizacyjny

Spółki zależne

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Archiwum

Szczegółowe informacje prezentowane są na łamach portalu www.portgdansk.pl:

Modernizacja sieci wodociągowej i budowa punktów odbioru ścieków na Nab. Westerplatte w Porcie Gdańsk.
21.07.2017 - więcej

Opracowanie metryk 30 przejazdów kolejowo-drogowych usytuowanych na terenie bocznicy kolejowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
18.07.2017 - więcej

Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego - badań skanowania magnetycznego dna akwenów portu wewnętrznego o powierzchni ok. 135 ha dla potrzeb realizacji Projektu: Modernizacja toru wodnego Portu Gdańsk.
17.07.2017 - więcej

Przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku przy ul. Zamkniętej 18 w Gdańsku.
13.07.2017 - więcej

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z inwentaryzacją instalacji 13 obiektów na terenie Portu Gdańsk.
12.07.2017 - więcej

Wykonanie projektu i robót budowlanych modernizacji oświetlenia terenu WOC w Porcie Gdańsk - ETAP II.
10.07.2017 - więcej

Przebudowa oraz dostosowanie rozdzielnic w stacji 110/15kV GPZ Port Północny w Gdańsku dla wymiany transformatorów z 25 MVA na 40 MVA.
06.07.2017 - więcej

Dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 35 148m2, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. mjr. H. Sucharskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej.
04.07.2017 - więcej

Projekt budowy stacji transformatorowej T-81 wraz z przebudową sieci kablowych SN 15kV oraz nn 0,4kV i oświetleniem terenu.
30.06.2017 - więcej

Oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 59.739,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku, w rejonie Nabrzeża Krakowskiego, przy ul. Promowej i ul. Ku Ujściu.
28.06.2017 - więcej

Wykonanie projektu remontu rampy ze zjazdami przy magazynie portowym nr 2 na Nab. WOC I w Porcie Gdańsk (nr inw. 104-00-0039-0).
23.06.2017 - więcej

Remont umocnienia dna wraz z wykonaniem robót podczyszczeniowych przy Pirsie Paliwowym Stanowisko P w Porcie Północnym.
22.06.2017 - więcej

Wykonanie projektu dostosowania do obowiązujących przepisów magazynu portowego nr 2 na Nab. WOC I w Porcie Gdańsk (nr inw. 104-00-0039-0).
22.06.2017 - więcej

Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe znajdujące się w rejonach Basenu Górniczego i Portu Północnego w Porcie Gdańsk.
22.06.2017 - więcej

Oddanie w dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 62 497,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Ku Ujściu, posiadającej dostęp do Nabrzeża Bytomskiego.
19.06.2017 - więcej

Rozbudowa i przebudowa Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz Nabrzeża Mew w Porcie Gdańsk
18.04.2017 - więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej.
18.04.2017 - więcej

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku-Śródmieście przy ul. Siennickiej 30, działki nr 24/5, 25/1, 25/2, 26 obręb 91 wraz z prawem własności budynków i budowli.
25.05.2016 - więcej


Wprowadził: Grzegorz Mierkiewicz, 21.07.2017
  www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry