sobota, 24 czerwca 2017 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Regulamin organizacyjny

Spółki zależne

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Archiwum

Szczegółowe informacje prezentowane są na łamach portalu www.portgdansk.pl:

Wykonanie projektu remontu rampy ze zjazdami przy magazynie portowym nr 2 na Nab. WOC I w Porcie Gdańsk (nr inw. 104-00-0039-0).
23.06.2017 - więcej

Remont umocnienia dna wraz z wykonaniem robót podczyszczeniowych przy Pirsie Paliwowym Stanowisko P w Porcie Północnym.
22.06.2017 - więcej

Wykonanie projektu dostosowania do obowiązujących przepisów magazynu portowego nr 2 na Nab. WOC I w Porcie Gdańsk (nr inw. 104-00-0039-0).
22.06.2017 - więcej

Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą aranżacji trzech pomieszczeń biurowych na II piętrze budynku przy ul. Zamkniętej 18 w Gdańsku wraz z wykonaniem zabudów meblowych oraz dostawą mebli i sprzętu AGD do tych pomieszczeń (nr inw. 105-00-0065-0).
22.06.2017 - więcej

Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe znajdujące się w rejonach Basenu Górniczego i Portu Północnego w Porcie Gdańsk.
22.06.2017 - więcej

Projekt przebudowy pomieszczeń i docieplenia budynku przy ul. Zamkniętej 31 (nr inw. 105-00-0088-0) w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu.
19.06.2017 - więcej

Oddanie w dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 62 497,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Ku Ujściu, posiadającej dostęp do Nabrzeża Bytomskiego.
19.06.2017 - więcej

Przebudowa instalacji wodociągowej dla celów ppoż w magazynie portowym nr 6 na Nab. Oliwskim w Porcie Gdańsk.
13.06.2017 - więcej

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i uzyskanie Decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do ustalenia nowej linii brzegowej Nabrzeża DCT II w Porcie Gdańsk.
09.06.2017 - więcej

Rozbiórka 6 obiektów na terenie Portu Gdańsk.
01.06.2017 - więcej

Modernizacja oczepu ściany odwodnej Nab. Zbożowego na długości 94,3m w rejonie przystani m/v Oceania.
12.05.2017 - więcej

Rozbudowa i przebudowa Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz Nabrzeża Mew w Porcie Gdańsk
18.04.2017 - więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej.
18.04.2017 - więcej

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku-Śródmieście przy ul. Siennickiej 30, działki nr 24/5, 25/1, 25/2, 26 obręb 91 wraz z prawem własności budynków i budowli.
25.05.2016 - więcej


Wprowadził: Grzegorz Mierkiewicz, 23.06.2017
  www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry