czwartek, 21 czerwca 2018 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Regulamin organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Prezes Zarządu PGE SA

Archiwum

Szczegółowe informacje prezentowane są na łamach portalu www.portgdansk.pl:

Remont części wspólnych w budynku biurowym przy ul. Zamkniętej 18 w Gdańsku (nr inw. 105-00-0065-0).
07.06.2018 - więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej Poczty Morskiej zlokalizowanej przy Nabrzeżu Wiślanym w Porcie Gdańsk oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.
04.06.2018 - więcej

Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk
02.06.2018 - więcej

Modernizacja kotłowni Energoport, wymiana ciepłociągu o długości ok. 400m, modernizacja i rozbudowa węzła cieplnego w budynku stacji pomp (ujęciu wody w PP) oraz budowa węzła cieplnego cwu w budynku administracyjnym Straży Pożarnej Florian przy ul. Sucharskiego 71 w Gdańsku.
28.05.2018 - więcej

Konserwacja ramp samochodowych oraz osobowego rękawa pasażerskiego na terenie Portu Gdańsk.
25.05.2018 - więcej

Wykonanie remontu klasowego wraz z naprawą systemu balastowego 2 pontonów ro-ro cumujących przy Nb. Obrońców Westerplatte.
25.05.2018 - więcej

Modernizacja elektronicznych systemów bezpieczeństwa kluczowych obszarów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu technicznego.
24.05.2018 - więcej

Remont układu torów kolejowych w II linii Nab. Oliwskiego
02.05.2018 - więcej

Ogłoszenie o publicznym nieograniczonym przetargu na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 80.082,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Pokładowej, posiadającej bezpośredni dostęp do Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej.
19.02.2018 - więcej

Wykonanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska- Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)
29.12.2017 - więcej

Wykonanie wielobranżowej Koncepcji Zagospodarowania Portu Centralnego w Porcie Morskim w Gdańsku
29.12.2017 - więcej

Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej

Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej

Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
06.12.2017 - więcej

Wykonanie robót budowlanych dla Projektu: "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku."
06.12.2017 - więcej

Modernizacja wewnętrznego toru wodnego w Porcie Gdańsk.
07.11.2017 - więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku".
03.11.2017 - więcej

Ogłoszenie o dialogu technicznym w celu pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania opracowania koncepcji i Studium Wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dla rzeki Bug na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E 70 na odcinku - Wisła do Zalewu Wiślanego (do Elbląga).
06.10.2017 - więcej


Wprowadził: Grzegorz Mierkiewicz, 19.06.2018
  www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry