wtorek, 26 września 2017 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Regulamin organizacyjny

Spółki zależne

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Archiwum

Szczegółowe informacje prezentowane są na łamach portalu www.portgdansk.pl:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku".
22.09.2017 - więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych przebudowy pomieszczeń i docieplenia budynku warsztatowego przy ul. Sucharskiego w Gdańsku.
21.09.2017 - więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku biurowo-warsztatowego, budowy budynku magazynowego i budynku garażowego oraz rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanych przy ul. Oliwskiej 1 w Gdańsku.
20.09.2017 - więcej

Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej dalb cumowniczych i odbojowych Pirsu Węglowego w Porcie Północnym w Gdańsku.
20.09.2017 - więcej

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzeń FortiGate 900D.
15.09.2017 - więcej

Usunięcie lokalnych przegłębień dna przy Pirsie Rudowym w PPłn.
08.09.2017 - więcej

Modernizacja oczepu ściany odwodnej Nab. Pięciu Gwizdków na dł. 212,2 m pomiędzy marką 9c a 10 wraz z likwidacją skutków kolizji z jednostkami pływającymi na dwóch odcinkach (jeden sprawca nieustalony drugi - m/v Newton).
23.08.2017 - więcej

Rozbiórka 7 obiektów na terenie Portu Gdańsk.
11.08.2017 - więcej

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku-Śródmieście przy ul. Siennickiej 30, działki nr 24/5, 25/1, 25/2, 26 obręb 91 wraz z prawem własności budynków i budowli.
25.05.2016 - więcej


Wprowadził: Grzegorz Mierkiewicz, 25.09.2017
  www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry