piątek, 26 maja 2017 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Regulamin organizacyjny

Spółki zależne

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Archiwum

Szczegółowe informacje prezentowane są na łamach portalu www.portgdansk.pl:

Modernizacja oczepu ściany odwodnej Nab. Zbożowego na długości 94,3m w rejonie przystani m/v Oceania.
12.05.2017 - więcej

Wykonanie projektu oraz robót budowlanych remontowych budynku stacji transformatorowej T-70 na Nab. WOC I w Porcie Gdańsk.
11.05.2017 - więcej

Modernizacja systemu ochrony przeciwprzepięciowej w stacjach transformatorowych SN/nN ZMPG S.A.
11.05.2017 - więcej

Umowa ramowa na wykonywanie robót dot. branży kolejowej i torów poddźwigowych na terenie Portu Gdańsk.
05.05.2017 - więcej

Naprawa stopni i podestów schodów w rejonie przyczółka wschodniego nieczynnej przeprawy promowej w Porcie Gdańskim.
26.04.2017 - więcej

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody bytowej oraz węzła ciepłowniczego w budynku administracyjnym przy ul. Przemysłowej 20 w Gdańsku.
26.04.2017 - więcej

Dokończenie przebudowy Nabrzeża Obrońców Westerplatte w Gdańsku.
26.04.2017 - więcej

Umocnienie dna wzdłuż nabrzeża WOC I w Basenie Władysława IV.
25.04.2017 - więcej

Uporządkowanie roślinności na terenach ZMPG S.A. o łącznej powierzchni 76,7 ha wraz z opracowaniem dla każdego terenu dokumentacji "Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanu".
25.04.2017 - więcej

Rozbudowa kabla światłowodowego w relacji: bud adm. przy ul. Budowniczych PP - Centrala PP - Warsztaty mechaniczne PP.
24.04.2017 - więcej

Obsługa i utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej nawierzchni kolejowych na terenie Portu Gdańsk.
24.04.2017 - więcej

Rozbudowa i przebudowa Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz Nabrzeża Mew w Porcie Gdańsk
18.04.2017 - więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej.
18.04.2017 - więcej

Wykonanie inwentaryzacji rowów melioracyjnych i opracowanie projektu koncepcyjnego systemu kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód opadowych z terenów przyległych do ulic: Kontenerowa, Nowa Portowa, Portowa, mjr. H. Sucharskiego.
04.04.2017 - więcej

Remont wschodniego przyczółka Promu Wisłoujście z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
24.03.2017 - więcej

Przebudowa Nab. Szczecińskiego w Porcie Gdańsk na odcinku konstrukcyjnym 12f-14.
09.03.2017 - więcej

Budowa parkingu buforowego u zbiegu ulic Śnieżnej i Handlowej w Gdańsku.
07.03.2017 - więcej

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku-Śródmieście przy ul. Siennickiej 30, działki nr 24/5, 25/1, 25/2, 26 obręb 91 wraz z prawem własności budynków i budowli.
25.05.2016 - więcej


Wprowadził: Grzegorz Mierkiewicz, 12.05.2017
  www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry