niedziela, 15 lipca 2018 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Regulamin organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGE SA

Archiwum

Szczegółowe informacje prezentowane są na łamach portalu www.portgdansk.pl:

Budowa terminali ładowania samochodów elektrycznych w Porcie Gdańsk.
10.07.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Sieradzka
Data wytworzenia: 10.07.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 10.07.2018 r. 13:25

Umowa ramowa na wykonywanie, naprawy i rozbiórki ogrodzeń terenów portowych.
09.07.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Gniza
Data wytworzenia: 09.07.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 09.07.2018 r. 14:52

Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego magazynu portowego nr 4 na Nab. WOC II, nr inw. 104-00-0040-0.
09.07.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Wasiak
Data wytworzenia: 09.07.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 09.07.2018 r. 11:08

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa nowej stacji transformatorowej T-17 wraz z wykonaniem sieci kablowych SN i nn w rejonie Terminala Promowego Westerplatte w Porcie Gdańsk.
28.06.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Joanna Raczyńska
Data wytworzenia: 28.06.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 28.06.2018 r.

Dostawa komputerów osobistych i monitorów komputerowych dla ZMPG S.A. w Gdańsku.
26.06.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Sieradzka
Data wytworzenia: 26.06.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 26.06.2018 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej Poczty Morskiej zlokalizowanej przy Nabrzeżu Wiślanym w Porcie Gdańsk oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.
04.06.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Woda
Data wytworzenia: 04.06.2018 r.
Opublikował w BIP: Jakub Kłos
Data opublikowania: 04.06.2018 r.

Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk
02.06.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Sieradzka
Data wytworzenia: 02.06.2018 r.
Opublikował w BIP: Jakub Kłos
Data opublikowania: 02.06.2018 r.

Modernizacja kotłowni Energoport, wymiana ciepłociągu o długości ok. 400m, modernizacja i rozbudowa węzła cieplnego w budynku stacji pomp (ujęciu wody w PP) oraz budowa węzła cieplnego cwu w budynku administracyjnym Straży Pożarnej Florian przy ul. Sucharskiego 71 w Gdańsku.
28.05.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Wasiak
Data wytworzenia: 28.05.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 28.05.2018 r.

Modernizacja elektronicznych systemów bezpieczeństwa kluczowych obszarów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu technicznego.
24.05.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Marta Piątek
Data wytworzenia: 24.05.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 24.05.2018 r.

Remont układu torów kolejowych w II linii Nab. Oliwskiego
02.05.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Wasiak
Data wytworzenia: 02.05.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 02.05.2018 r.

Ogłoszenie o publicznym nieograniczonym przetargu na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 80.082,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Pokładowej, posiadającej bezpośredni dostęp do Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej.
19.02.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Siuzdak
Data wytworzenia: 19.02.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 19.02.2018 r.

Wykonanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska- Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)
29.12.2017 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Marta Piątek
Data wytworzenia: 29.12.2017 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 29.12.2017 r.

Wykonanie wielobranżowej Koncepcji Zagospodarowania Portu Centralnego w Porcie Morskim w Gdańsku
29.12.2017 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Marta Piątek
Data wytworzenia: 29.12.2017 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 29.12.2017 r.

Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Joanna Raczyńska
Data wytworzenia: 13.12.2017 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 13.12.2017 r.

Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Joanna Raczyńska
Data wytworzenia: 13.12.2017 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 13.12.2017 r.

Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
06.12.2017 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Marta Piątek
Data wytworzenia: 06.12.2017 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 06.12.2017 r.

Modernizacja wewnętrznego toru wodnego w Porcie Gdańsk.
07.11.2017 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Marta Piątek
Data wytworzenia: 07.11.2017 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 07.11.2017 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku".
03.11.2017 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Monika Mikitiuk-Simoniuk
Data wytworzenia: 03.11.2017 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 03.11.2017 r.

Ogłoszenie o dialogu technicznym w celu pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania opracowania koncepcji i Studium Wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dla rzeki Bug na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E 70 na odcinku - Wisła do Zalewu Wiślanego (do Elbląga).
06.10.2017 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Monika Mikitiuk-Simoniuk
Data wytworzenia: 06.10.2017 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 06.10.2017 r.


  www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry