piątek, 15 lutego 2019 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Statut Spółki i Regulamin Organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Archiwum

Szczegółowe informacje prezentowane są na łamach portalu www.portgdansk.pl:

Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w budynku administracyjnym przy ul. Zamknięta 18 w Gdańsku (nr inw. 105-00-0065-0).
31.01.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Wasiak
Data wytworzenia: 31.01.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 31.01.2019 r.

Wykonanie remontu pośredniego statku pożarniczego Strażak 5.
25.01.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Michał Żarski
Data wytworzenia: 25.01.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 25.01.2019 r.

Wyposażenie posterunków wartowniczych znajdujących się na terenie Portu Gdańsk w samochodowe, osiowe wagi najazdowe.
21.12.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Joanna Raczyńska
Data wytworzenia: 21.12.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 21.12.2018 r.

Eksploatacja, obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sprawności infrastruktury portowej w zakresie gospodarki elektroenergetycznej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
17.12.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Joanna Raczyńska
Data wytworzenia: 17.12.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 17.12.2018 r. 13:21

Umowa ramowa na wykonywanie prac projektowych i doradztwa technicznego w zakresie bieżącej obsługi i sytuacji awaryjnych dotyczących infrastruktury hydrotechnicznej.
19.10.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 19.10.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 19.10.2018 r.

Doradztwo dla partnera publicznego w przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dla inwestycji pn. Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz z opracowaniem Studium Wykonalności dla ww. inwestycji w ramach prawa opcji.
16.10.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szudy
Data wytworzenia: 16.10.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 16.10.2018 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk".
05.10.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Sieradzka
Data wytworzenia: 05.10.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 05.10.2018 r.

Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk
02.06.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Sieradzka
Data wytworzenia: 02.06.2018 r.
Opublikował w BIP: Jakub Kłos
Data opublikowania: 02.06.2018 r.

Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
06.12.2017 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Marta Piątek
Data wytworzenia: 06.12.2017 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 06.12.2017 r.


  www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry