środa, 17 stycznia 2018 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Regulamin organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Prezes Zarządu REZERWA Sp. z o.o.

Archiwum

Szczegółowe informacje prezentowane są na łamach portalu www.portgdansk.pl:

Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w pobliżu budynku Kapitanatu Portu przy ul. Przemysłowej 4 w Porcie Gdańsk.
03.01.2018 - więcej

Wykonanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska- Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)
29.12.2017 - więcej

Wykonanie wielobranżowej Koncepcji Zagospodarowania Portu Centralnego w Porcie Morskim w Gdańsku
29.12.2017 - więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie studni wodomierzowej w Porcie Północnym.
22.12.2017 - więcej

Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej

Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej

Dostawa i montaż 2 szt. transformatorów 110/15kV o mocy 40MVA w stacji GPZ Port Północny w Gdańsku.
08.12.2017 - więcej

Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
06.12.2017 - więcej

Wykonanie robót budowlanych dla Projektu: "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku."
06.12.2017 - więcej

Wykonanie prac czerpalnych i zasypowych wzdłuż Nab. Rudowego.
01.12.2017 - więcej

Modernizacja wewnętrznego toru wodnego w Porcie Gdańsk.
07.11.2017 - więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku".
03.11.2017 - więcej

Ogłoszenie o dialogu technicznym w celu pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania opracowania koncepcji i Studium Wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dla rzeki Bug na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E 70 na odcinku - Wisła do Zalewu Wiślanego (do Elbląga).
06.10.2017 - więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku".
22.09.2017 - więcej

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku-Śródmieście przy ul. Siennickiej 30, działki nr 24/5, 25/1, 25/2, 26 obręb 91 wraz z prawem własności budynków i budowli.
25.05.2016 - więcej


Wprowadził: Grzegorz Mierkiewicz, 15.01.2018
  www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry