poniedziałek, 21 października 2019 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Statut Spółki i Regulamin Organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Archiwum

Szczegółowe informacje prezentowane są na łamach portalu www.portgdansk.pl:

Modernizacja oświetlenia terenów Portu Gdańsk.
07.10.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Michał Żarski
Data wytworzenia: 07.10.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 07.10.2019 r.

Remont i przebudowa istniejącego kanału kablowego wraz z siecią elektroenergetyczną zlokalizowanego w rejonie ul. Budowniczych Portu Północnego w Porcie w Gdańsku
25.09.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Piotr Nowotczyński
Data wytworzenia: 25.09.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 25.09.2019 r. 14:16

Rozbudowa budynku Głównego Punktu Zasilania (GPZ) i rozdzielnicy SN 15kV w Porcie Północnym w Gdańsku
13.09.2019 - więcej
Wytworzył: Katarzyna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 13.09.2019 r.
Opublikował w BIP: Konrad Ciechanowicz
Data opublikowania: 13.09.2019 r.

Wykonanie opomiarowania odbiorców energii elektrycznej PG Eksploatacja na terenie Basenu Górniczego w Porcie Gdańsk
13.09.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 13.09.2019 r.
Opublikował w BIP: Konrad Ciechanowicz
Data opublikowania: 13.09.2019 r. 11:54

Przebudowa Nabrzeża Zachodniego z odcinkiem Nabrzeża WOC II.
03.09.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Sieradzka
Data wytworzenia: 03.09.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 03.09.2019 r.

Remont kanalizacji deszczowej na Nabrzeżu Szczecińskim na terenie Gdańskiego Terminalu Kontenerowego.
13.08.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Joanna Raczyńska
Data wytworzenia: 13.08.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 13.08.2019 r. 13:56

Wykonanie projektu przebudowy istniejących linii kablowych 15 kV służących do zasilania stacji T-21 przy ul. Kpt. Poinca w rejonie P.P.
12.08.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Gniza
Data wytworzenia: 12.08.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 12.08.2019 r. 12:59

Wymiana centrali klimatyzacyjnej zamontowanej na dachu Budynku dworca pasażerskiego Terminal Promowy Westerplatte w Gdańsku.
12.08.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Woda
Data wytworzenia: 09.08.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 12.08.2019 r.

Wykonanie opracowania dotyczącego nośności elementów infrastruktury na terenie Portu Gdańsk.
22.07.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Joanna Raczyńska
Data wytworzenia: 22.07.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 22.07.2019 r. 14:53

Usługa eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
22.07.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Michał Żarski
Data wytworzenia: 22.07.2019 r.
Opublikował w BIP: Konrad Ciechanowicz
Data opublikowania: 22.07.2019 r. 14:31

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego rozdzielni nN w budynku Kapitanatu Portu Północnego i budynku Terminalu Promowego Westerplatte.
16.07.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Woda
Data wytworzenia: 16.07.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 16.07.2019 r. 08:06

Rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Basenu Górniczego przy Nab. Węglowym w Porcie Gdańsk.
02.07.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Michał Żarski
Data wytworzenia: 02.07.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 02.07.2019 r. 11:33

Rozbiórka obiektów budowlanych i urządzeń zlokalizowanych na terenie po byłych Zakładach Tłuszczowych Kruszwica.
01.07.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Michał Żarski
Data wytworzenia: 01.07.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 01.07.2019 r. 10:30

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i dostosowania do obowiązujących warunków technicznych budynków na obszarze Bazy Przeładunków Paliw Płynnych w Porcie Gdańsk.
28.06.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 28.06.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 28.06.2019 r.

Dostawa do siedziby Zamawiającego i montaż mebli biurowych.
28.06.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Gniza
Data wytworzenia: 28.06.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 28.06.2019 r. 11:41

Najem i serwis 15 szt. urządzeń wielofunkcyjnych drukująco-kopiująco-skanujących z oprogramowaniem sieciowym.
27.06.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Wasiak
Data wytworzenia: 27.06.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 27.06.2019 r.

Modernizacja oświetlenia terenu przy ul. Pokładowej.
18.06.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Sieradzka
Data wytworzenia: 18.06.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 18.06.2019 r. 08:00

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (ZMPG) ogłasza publiczny nieograniczony nr 1/NH/2019 na oddanie w najem nieruchomości gruntowej o powierzchni 79.341,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Kontenerowej.
18.06.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Rudzka
Data wytworzenia: 18.06.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 18.06.2019 r. 07:19

Remont elewacji i dachu budynku biurowego zlokalizowanego przy Nabrzeżu Krakowskim w Porcie Gdańsk.
14.06.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Wasiak
Data wytworzenia: 14.06.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 14.06.2019 r. 13:26

Remont przyczółka zachodniego promu Wisłoujście w Porcie Gdańsk.
14.06.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Wasiak
Data wytworzenia: 14.06.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 14.06.2019 r. 11:48

Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej i remontem stropodachu na budynku stacji GPZ przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1.
14.06.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Gniza
Data wytworzenia: 14.06.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 14.06.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej (pięcioletniej) budowli i urządzeń wchodzących w skład infrastruktury kolejowej stanowiącej własność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
10.06.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Woda
Data wytworzenia: 10.06.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 10.06.2019 r. 13:12

Modernizacja budynku administracyjnego i warsztatowego przy Nab. Zachodnim.
31.05.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Michał Żarski
Data wytworzenia: 31.05.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 31.05.2019 r.

Budowa placu manewrowego na terenie Terminala Promowego Westerplatte.
31.05.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 31.05.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 31.05.2019 r. 09:03

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Nabrzeża Szczecińskiego Przeładunkowego w Porcie Gdańsk.
21.05.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Sieradzka
Data wytworzenia: 21.05.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 21.05.2019 r. 08:37

Modernizacja pali stalowych Pirsu Rudowego w Porcie Północnym w Gdańsku - Część II.
20.05.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Joanna Raczyńska
Data wytworzenia: 20.05.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 20.05.2019 r. 14:32

Opracowanie dokumentacji przebudowy ciepłociągu od magazynu L przy ul. Przemysłowej do Kapitanatu Portu.
15.05.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Gniza
Data wytworzenia: 15.05.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 15.05.2019 r. 12:53

Rozbudowa umocnienia dna wokół Wyspy Cumowniczej Pirsu Rudowego w Porcie Północnym w Gdańsku.
30.04.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Michał Żarski
Data wytworzenia: 30.04.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 30.04.2019 r. 09:15

Eksploatacja i konserwacja infrastruktury ciepłowniczej będącej własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
17.04.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 17.04.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 17.04.2019 r. 10:59

Eksploatacja i konserwacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
17.04.2019 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Marta Piątek
Data wytworzenia: 17.04.2019 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 17.04.2019 r.

Doradztwo dla partnera publicznego w przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dla inwestycji pn. Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz z opracowaniem Studium Wykonalności dla ww. inwestycji w ramach prawa opcji.
16.10.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szudy
Data wytworzenia: 16.10.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 16.10.2018 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk".
05.10.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Sieradzka
Data wytworzenia: 05.10.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 05.10.2018 r.

Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk
02.06.2018 - więcej
Odpowiedzialny za treść: Ewa Sieradzka
Data wytworzenia: 02.06.2018 r.
Opublikował w BIP: Jakub Kłos
Data opublikowania: 02.06.2018 r.


  www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry