środa, 17 stycznia 2018 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Regulamin organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Prezes Zarządu REZERWA Sp. z o.o.

Archiwum

Rejest pracowników zwolnionych i zatrudnionych
tel. (+48) 58 737 95 20, Gdańsk, ul. Zamknięta 18

Rejestr pełnomocnictw i upoważnień
tel. (+48) 58 737 92 03, Gdańsk, ul. Zamknięta 18

Rejestr uchwał
tel. (+48) 58 737 94 05, ul. Zamknięta 18

Centralny Rejestr Umów zawieranych przez ZMPG SA
tel./fax (+48) 58 737 96 91, ul. Zamknięta 18

Archiwum Zakładowe
tel. (+48) 58 737 66 44, ul. Kpt.ż.w. Witolda Poinca 1

Archiwum Zakładowemu podlegają:
- Składnica dokumentacji technicznej - tel. (+48) 58 737 95 17, ul. Zamknięta 18,
- Składnica akt osobowych - tel. (+48) 58 737 95 20, ul. Zamknięta 18,
- Składnica dokumentacji księgowo-finansowej - tel. (+48) 58 737 95 80, ul. Zamknięta 18.

Źródło informacji: Hanna Kasperowicz, 20.06.2017
Wprowadził: Grzegorz Mierkiewicz, 20.06.2017
Drukuj www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry