wtorek, 4 sierpnia 2020 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa / Strona dla Akcjonariuszy

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Statut Spółki i Regulamin Organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Wniosek o udostępnienie informacji

Archiwum

Rejest pracowników zwolnionych i zatrudnionych
tel. (+48) 58 737 95 20, Gdańsk, ul. Zamknięta 18

Rejestr pełnomocnictw i upoważnień
tel. (+48) 58 737 94 05, (+48) 58 737 95 36
Gdańsk, ul. Zamknięta 18

Archiwum Zakładowe
tel. (+48) 58 737 66 44, ul. Kpt.ż.w. Witolda Poinca 1

Archiwum Zakładowemu podlegają:
- Składnica dokumentacji technicznej - tel. (+48) 58 737 95 17, ul. Zamknięta 18,
- Składnica akt osobowych - tel. (+48) 58 737 99 33, ul. Zamknięta 18,
- Składnica dokumentacji księgowo-finansowej - tel. (+48) 58 737 95 80, ul. Zamknięta 18.

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Preuss
Data wytworzenia: 18.07.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 18.07.2019 r. 14:23
Drukuj www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry