poniedziałek, 24 lutego 2020 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa / Strona dla Akcjonariuszy

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Statut Spółki i Regulamin Organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Archiwum

Postępowanie kwalifikacyjne: Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury

Aktualna struktura kapitału zakładowego Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Skarb Państwa - 201 583 szt./ 95,53%
Gmina Gdańsk - 4 900 szt./ 2,32%
Osoby fizyczne - 4 541 szt./ 2,15%

Razem: 211 024 szt./ 100%


Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
[Dokument PDF, 283 KB]

Regulamin Walnego Zgromadzenia ZMPG S.A.
[Dokument PDF, 142 KB]


Dematerializacja Akcji Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Szanowni Państwo,
w związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Najpóźniej do dnia 31.12.2020 akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) np. domy maklerskie.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.


Odpowiedzialny za treść: Mariusz Jagłowski
Data wytworzenia: 15.01.2020 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 15.01.2020 r.
Drukuj www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry